Angyali segítség,aura elemzés,egészséges életmód-lélektani tanácsadás!

Higgy az angyalokban,hogy segíteni tudjanak!Tanuld meg értelmezni a jeleket,és élj pozitívan!

Látni a fényt, avagy a kristálytiszta szándékok

Bármit is kívánunk életünkben manifesztálni, alapvetően fontos, hogy biztosak legyünk abban, mit akarunk. Mivel az angyalterápia azonnal hat, azonnal meggyógyulhatunk. Ebben kulcssze­repet játszik egyértelmű elvárásunk, hogy a gyógyulás azonnal megtörténik. Ehhez el kell en­gednünk a kérés helyénvalóságával kapcsolatos összes félelmünket és kétségünket. Vannak, akik attól tartanak, hogy az égtől kérni Istennek nem tetsző dolog, és ez a félelem azonnal rövidzárlatot is okozhat a gyógyulásban, hiszen a kívánt eredményt vágyaink egyértelműsége hozza meg.

Belső fényünk lényünknek abból a részéből fakad, mely alapvetően ösztönös. Az állatok – például a madarak – ösztönei is a túlélést szolgálják. Amikor a kígyó szemet vet áldozatára, az evés megkérdőjelezhetetlen szándéka vezérli. Nem habozik, nem latolgatja: És ha meg se érdemlem, hogy egyek? És ha Isten nem ezt akarja? Egyértelmű szándék hiányában a kígyó éhen halna. Nekünk nem kell élő áldozatok után lopakodnunk az életben maradáshoz, ám ahhoz, hogy vágyainkat földi életünk során képesek legyünk manifesztálni, nagyon is tisztában kell lennünk vele, hogy mit akarunk.

Ez azonban nem azonos az erőlködéssel vagy a kívánt eredmény kierőszakolásával. Minden esetben, amikor megpróbálunk előidézni egy eseményt, mi magunk állítunk akadályt a kívánt cél teljesülése elé. Ennek az az oka, hogy az erővel és az erőlködéssel járó negativitás pont azt vonzza be, amitől nagyon tartunk. Ilyen félelem lehet például, hogy vajon képesek leszünk-e elérni a kívánt dolgot; képesek leszünk-e hosszú távon is megtartani majd; egyáltalán megérdemeljük-e; és hogy vajon a többi ember mit gondol sikerünkről.

A kristálytiszta szándék nyugodt, magabiztos hozzáállásban nyilvánul meg. Segíthet, ha azt tartod szem előtt, hogy egészségesen többet tudsz adni szeretteidnek, és annak a közös­ségnek is nyújtani, amelyben élsz. Ha újra egészséges, erős és magabiztos leszel, akkor sokkal többet tudsz adni másoknak, méghozzá szívből és örömmel.

A gyógyulástól való félelem leküzdése

Ha lényed egy része egészséges szeretne lenni, de egy másik része fél tőle, akkor ezzel gátat szabsz gyógyulásodnak, mert ahhoz, hogy bekövetkezzen, kristálytisztán kell akarnod. Ha így van, akkor olyan csodaszerű dolgok is megtörténhetnek, mint az azonnali gyógyulás.

A Course in Miracles természetesnek tartja az azonnali gyógyulást, bár a legtöbb ember szá­mára nagyon is szokatlan és elképzelhetetlen. Ez azért van, mert az orvostudomány úgy tartja, hogy a gyógyulás lassú folyamat, mely rendszeres orvosi ellenőrzések, hetekig vagy hóna­pokig tartó gyógyszeres kezelések után következik be. Bár azt mondjuk, hogy minél előbb meg akarunk gyógyulni, valójában úgy félünk a gyors gyógyulástól, mint a tűztől. Ezért amikor a gyógyulásért imádkozunk, olyan, mintha egyik lábunkkal a gázpedált nyomnánk, a másikkal meg a fékre taposnánk – tudatalattink valójában azt kívánja, maradjunk csak betegek.

Találkoztam olyanokkal is, akik mélyen belül nem tartották méltónak magukat az azonnali gyógyulásra, ezért nem is tudták elfogadni, amikor mégis megtörtént. Emlékszem például egy nőre, aki a fülén nőtt kelést szerette volna eltűntetni. Kezemet a fülére helyezve küldtem az energiát, és ezt folyamatos megerősítésekkel kísértem, hogy a fül egészséges. A kelés kezdett zsugorodni és felszívódni. A nő csodálkozva fogta a fülét, és egyre csak azt kiabálta, el se hiszi, hogy ilyen gyorsan meggyógyult! Eszébe juttattam a Louise L. Hay könyvében olvasott hasonló esetet:

Louise egyszer segített egy nőnek megszabadulni a szemüvegtől, akinek a kezelés hatására egy csapásra tökéletesen megjavult a látása. A nő természetesen nagyon megörült, de annyira váratlanul érte az azonnali gyógyulás, hogy azt kiabálta: „Édes Istenem! El se hiszem, hogy nem kell szemüveget hordanom! El se hiszem!” Annyiszor elmondta, hogy látása hamarosan újra megromlott, és megint szemüveget kellett hordania!

Miért félhet bárki is a gyógyulástól? Terápiás munkám során a következő okait figyeltem meg ennek: félelem „Isten akaratától”.

Vannak, akik azt hiszik, hogy betegségük Isten akarata, és nem mernek szembeszállni e ná­luknál magasabb hatalom akaratával.

De ha valóban hiszünk abban, hogy Isten jóságos és szeret minket, akkor mi mást akarna számunkra, mint szeretetet és jót? Ő, aki csupa szeretet, soha nem kísérletezne velünk, soha nem akarná, hogy fájdalmak révén fejlődjünk. Elvégre, nem az szolgálná leginkább Isten terveit, ha energiától és egészségtől ragyognánk?

Amikor egészségért imádkozol, légy nagyon tudatában, hogy Isten is ezt akarja. A földi angyalok közül való vagy, kikre nagy szükség van itt e bolygón. Hiszen Isten békéről szóló terveinek megvalósításához és működtetéséhez sok kézre van szükség. Amikor egy fénykül­dött nem képes teljesíteni felvállalt feladatát, akkor egy másiknak kettő helyett kell dolgoznia.

A szenvedéssel kapcsolatos felemás érzések

Vannak, akik azt hiszik, hogy az élet a szenvedésről szól, és hogy a szenvedés elkerülhe­tetlen. Mivel pedig a szenvedéstől szerintük úgysem válhatunk szabaddá, mi értelme is lenne törekedni rá?

Sokaktól hallottam azt a véleményt, hogy a szenvedés a személyes és spirituális fejlődés egyedüli útja, és hogy saját magát rövidíti meg az, aki az élet fájdalommal teli leckéit meg akarja spórolni. De az angyalok azt mondják, hogy bár a szenvedés kétségkívül megerősít és megedz bennünket, békében és nyugalomban sokkal gyorsabban tudunk fejlődni.

Amikor békések vagyunk, mi magunk is hozzájárulunk a világbékéhez. Nyugalmunkkal másokat is nyugalomra ösztönzünk. A betegség és a sérülések azonban senkire se hatnak ösztönzően. Ezzel szemben mindig felemelő érzés, ha testi problémák legyőzésének és gyó­gyulásnak lehetünk tanúi.

A változástól való félelem

A krónikus betegségek és sérülések egy életstílussá – egy hosszú távú projektté – nőhetik ki magukat. A gyógyulás egy űrt hagy maga után, amitől a legtöbb ember ösztönösen fél. A Course in Miracles: Manual for Teachers (A Csodák útján: Tanári kézikönyv) szerint: „A betegség minden formája, beleértve a halált is, a felébredéstől való félelem fizikai megnyilvá­nulása.” Más szavakkal a betegség olyannyira betöltheti elménket és egész életünket, amivel elkerülhetjük, hogy önmagunkba kelljen néznünk, és életcélunkkal kelljen foglalkoznunk.

A betegséggel járó előnyök

Valljuk csak be, ha betegek vagyunk, ha valami baj ér, rengeteg együttérzés, érdeklődés árad felénk, ajándékokat, virágot kapunk. Talán dolgozni vagy iskolába se kell mennünk, esetleg hosszú időre kiírnak betegállományba. Mivel pedig tudat alatt nagyon vágyunk arra, amit betegségünkkel nyerhetünk, igazából nem is akarunk meggyógyulni.

Alacsony önértékelés

Terápiás munkám során sok olyan emberrel találkoztam, akik beismerték: lelkük mélyén nem hiszik, hogy megérdemlik a boldogságot és az egészséget. Mivel életük nem példamutató, nem tartják magukat méltónak az égiek figyelmére. Segítek nekik ráébredni, hogy bár egyi­künk élete se tökéletes, mindannyian Isten tökéletes gyermekei vagyunk. Isten mindannyi­unkat egyformán, feltétel nélkül szeretet.

Az egészségről vallott merev elképzelések

Vannak, akik szentül hiszik, hogy családjuk betegségeit genetikusan öröklik, hogy a betegség elkerülhetetlen, és bizonyos egészségügyi állapotokon úgyse lehet segíteni. Megváltoztat­ha­tatlannak tűnő diagnózisaikkal az orvosok bizonyos értelemben átkot ragasztanak betegeikre, akiken – amennyiben túlságosan azonosulnak a diagnózissal – a tünetek meg is jelennek. Ugyancsak hatással lehetnek ránk a betegségekkel és a gyógyszerekkel kapcsolatos rek­lámok, valamint a járványokat kísérő felhajtás a médiákban.

Tiszta elvárások, tiszta eredmények

Tiszta vágyunk az azonnali gyógyulásra és kézségünk annak elfogadására egyaránt fontos. Egy nő, aki saját uszodáját vezette San Franciscóban, elmesélte, mi történt vele, amikor egy rákos betegség miatt meg akarták operálni. Hangosan felkiáltott, miközben tolták be a műtőbe: „Nekem erre nincs időm!” És amit mondott, tényleg komolyan gondolta – az üzlet olyan jól ment, hogy minden napját lekötötte, egyszerűen nem volna ideje lábadozni egy betegség után. Az orvosok felnyitották, és meglepődve látták, hogy ráknak semmi nyoma.

Állj két lábbal szilárdan a földön, és oszd meg az univerzummal, milyen helyzetben vagy.

De hol van ebben Isten akarata? – kérdezik majd páran, de ez csak az ő személyes aggodalmuk. Én teljes szívemből hiszem, hogy meg van szabva e bolygóról való távozásunk „ideje”. Isten és angyalaink segítségével ezt mi magunk döntöttük el, mielőtt megszülettünk volna.

Hiszem, hogy Isten mindenható, és ott van mindannyiunkban. Ez azt jelenti, hogy Isten aka­rata, saját akaratunkat átfedő módon, mindenben benne van. Egy szeretetteljes Isten soha nem akarná, hogy bármi módon szenvedj, mint ahogy te sem szeretnéd, ha gyereked szenvedne.

Igaz ugyan, hogy a fájdalmak segítik fejlődésünket, de a béke és a nyugalom úgyszintén. Kérd, követeld és várd el minden lehetséges módon a békét és a nyugalmat, és akkor el is nyered.

Sokan félnek a gyógyulástól, mert életüket a betegségre tették fel. Egyszer kezeltem egy nőt, akinek egész élete saját betegségéről szólt: a betegség körül forgott minden gondolata, mintha az lett volna a szerelme, a gyereke. Vajon mi töltötte volna be a helyén maradó űrt, ha meggyógyul? Nem véletlen, hogy az egészségnek már a gondolata is nyugtalansággal töltötte el a nőt. Azon aggódott: „Mivel töltöm majd az időt?” vagy „Miről fog majd szólni az életem?” Igen, keresnie kellett volna egy tartalmas célt, és ez persze hozhatott volna kudarcot és sikert is neki… azt a két dolgot, amitől leginkább félünk mindannyian.

Sok kliensem bevallotta, hogy az egészséget és a nyugalmat gondolatban az unalommal társítja. A problémák izgalmat hoznak az életbe, kellemesen felpörgetik a szervezetben az adrenalináramlást, míg a béke és az egészség másfajta izgalmak átélésére teremt lehetőséget, mint például, hogy odaadóan szolgálhassunk egy ügyet, utazhassunk, segíthessük családunkat.

Jane Williams is megtapasztalhatta életében az azonnali gyógyulást. Szomszédjának kis csi­kója egyszer a kerítés fölött átugorva kifutott a forgalmas főútra, és Jane segíteni akart visszaterelni a legelőre. A csikó heves tiltakozásában nagyot rúgott hátrafelé. „Egyik patájával olyan erősen a bordáim közé rúgott, hogy a fájdalomtól térdre estem, és levegőt is alig kaptam” – meséli Jane. Azonnal kórházba vitték, és a röntgen szerint bordatörése volt.

Az orvosok kötést tettek mellkasára, több napos ágynyugalmat rendeltek neki, majd haza­küldték. Három nappal az eset után Jane mégis bement dolgozni, mert még nemrég dolgozott ezen a helyen. Bár továbbra is voltak fájdalmai, mozogni azért mégis képes volt. Ám hama­rosan újabb tünetek léptek fel, amelyek arra utaltak, hogy sérülése súlyosabb, mint gondolta.

”Mintha egy kis bugyogást éreztem volna, amikor az asztalnál ülve előre- vagy hátrahajoltam a papírokért. Amikor előredőltem, a bugyogás lefelé futott a hátamon, amikor pedig vissza­hajoltam, akkor fölfelé. Ez így ment szerdától péntekig, és anélkül, hogy bárki mondta volna, rájöttem, hogy a tüdőm is megsérült. Ez persze újabb vizsgálatokat és újabb költségeket jelentett, mivel az új munkahelyen nem volt biztosításom.”

Mivel már az első orvosi vizsgálat is 2 500 dollárba került, és Jane már úgyis azon gondol­kodott, vajon miből fizeti ki azt a számlát, most komolyan aggódni kezdett a várható újabb kiadások miatt.

Aznap éjjel Jane összepakolta a holmiját, hogy másnap befeküdhessen a kórházba. A két­ségbeeséstől sírás fogta el, és imádkozni kezdett. Csodás gyógyulást akart, méghozzá azon­nal! Ima közben annyira tisztán vágyott erre, hogy kérése teljesült is.

Jane így mesél arról, ami ezután történt: „Előrehajoltam, és semmilyen bugyborékoló hangot nem hallottam! Többször is előre- meg hátrahajoltam, de akkor se hallottam semmit! A hang teljesen megszűnt, és később se jelentkezett. Az angyalok és Isten iránt érzett hálától ekkor még jobban sírtam, mint előtte. Mekkora csodában, mekkora áldásban volt részem!”

Jane-nek később se volt semmi problémája a tüdejével, bordái pedig hamar teljesen begyó­gyultak. Jane azt mondja: „Azon a napon egy nagyon fontos dolgot tanultam meg: soha nem vagyunk egyedül a bajban. Pusztán csak kérnünk kell.”

Várd el a csodát

Az angyalok segíteni akarnak nekünk, de nem avatkozhatnak be, ha mi magunk nem kérjük segítségüket mindenben, amiben közreműködésükre vágyunk. De ne szabd meg nekik a segítés mikéntjét, csak azt mondd el nekik, mi az, amit szeretnél. Próbálj minél pontosabban fogalmazni vágyaid meghatározásakor. Jusson eszedbe: a kristálytiszta szándékok hatására fény keletkezik, és ez áthatja azt, amit manifesztálni kívánsz.

Ha például megsebzed magad, és vérezni kezdesz, hívd Rafael arkangyalt, és mondd azt neki: „Rafael, állítsd meg a vérzést most azonnal!” Felejtsd el az aggodalmakat, ne érezd úgy, hogy parancsolgató, erőszakos vagy tiszteletlen vagy. Az angyalok örömmel reagálnak tiszta kéré­seinkre. Tapasztalatom szerint, ha így hívom Rafaelt, és közben a sebet bekötözöm, a vérzés azonnal eláll. Ha te is ezt teszed, ilyenkor már nincs is más dolgod, mint lemosni a vérfoltokat a seb környékéről, és persze a végén ne felejts el annyit mondani Rafaelnek: „Köszönöm.”

A 16 éves Alex Woburn orra sokszor vérzett. Egyik nap megkérte őrangyalait, hogy állítsák el a vérzést. Azt meséli: „Az angyalok abban a pillanatban elállították, ahogy a kérést megfo­galmaztam.”

Az angyalok segítenek a fizikai fájdalmak csökkentésében és megszűntetésében is. Teljesen engedd el a helyzetet, és mondd azt Istennek és az angyaloknak: „Ezt a fájdalmat most odaadom nektek. Kérlek vegyétek el, én már nem bírom tovább.” Ez a legtöbb esetben nagyon gyors eredménnyel jár.

Alex Woburn egy másik esetet is elmesélt, amikor angyalainak köszönhetően elkerülhette a fájdalmat.

”Egyszer az iskolában a lábamra zuhant az ugrószekrény. Lábujjaim azonnal kékesfeketék lettek, nagylábujjamról kezdett leválni a köröm, és a bőröm is csúnyán felszakadt. Két napig otthon kellett maradnom, még járni is alig tudtam. Végül megkértem őrangyalomat, hogy gyógyítsa meg a lábamat. Még tíz perc se kellett hozzá, a zúzódás nyomai halványulni kezdtek a nagylábujjamon, a köröm pedig egyre világosabb lett, és szinte már nem is fájt. Újra tudtam sántikálás nélkül járni. Ez nem a véletlen műve volt – erős segítséget kaptam a gyógyításhoz. De nagylábujjamon a köröm még mindig félig ki volt szakadva a körömágyból, és le kellett szedni. A doktornő előre figyelmeztetett, hogy a műtét fájni fog, ezért imád­koztam az angyalokhoz, hogy vegyék el közben a fájdalmat tőlem. Azt se vettem észre, mikor vette le a doktornő a körmöt, annyira nem éreztem semmit! A doktornő persze telje­sen ledöbbent, mert még csak fel se szisszentem. Azt kérdezte, magas-e a fájdalomtűrő küszöböm. Én persze nagyon jól tudtam, hogy őrangyalaim ott voltak velem és ők segítettek, amit hálásan megköszöntem nekik.”

Tudd, hogy mit akarsz

A kristálytiszta szándék azt jelenti, hogy nem fogadsz el más eredményt, mint amire vágysz. Fontos, hogy ne szabd meg az égieknek, hogyan idézzék elő a kívánt dolgot… abban viszont nagyon is egyértelműnek kell lenned, hogy mi az, amit elfogadsz, és mi az, amit nem.

Ha ezt önmagad számára nehezedre esik kérned, vedd úgy, mintha egyik szeretted számára kérnéd. Sok esetben ugyanis jóval könnyebben tudunk például gyerekünk vagy kedvenc állatunk számára kérni valamit, mint önmagunk számára. Ha ez a helyzet veled is, ugyancsak segít, ha arra gondolsz, mennyi embernek segíthetsz azzal, ha meggyógyulsz.

A lényeg tehát az, hogy legyél olyan egyértelmű és következetes vágyaid meghatározásában, mint amilyen például Wendy Eidman volt.

Wendy egyik reggel, palacsintasütés közben véletlenül a palacsintasütő vasához érintette egyik ujját. Az égés helye nagyon fájt, és rögtön egy nagy hólyag nőtt az ujján. Gyorsan a csap alá tartotta a kezét, és közben arra kérte Michael arkangyalt, hogy gyógyítsa be a sebet. A fájdalom egy időre meg is szűnt, de kis idő múlva megint visszatért. Ekkor megint Michaelhez fordult, hasonló sikerrel.

Már vagy egy órája ment ez a pingpongozás, hol fájt a seb, hol pedig nem, amikor Wendy leült, és már egyenesen követelte, hogy végérvényesen szűnjön meg fájdalma!

Wendy így mesél róla: „Azt gondoltam: ’Na nézzenek oda, ez tényleg működik!’ Azonnal elmúlt a fájdalom, mintha nem is lett volna, és a hólyag is lelohadt. Sőt, még mosogatni is tudtam utána, és a gyerekeket is én fürdettem, pedig te is tudod, milyen szörnyű érzés a meleg vízbe nyúlni, mikor megégetted a kezed. Egyszerűen nem éreztem semmit az égés helyén! Sebem teljesen és végleg begyógyult, és tudom, hogy ezt Michael arkangyal gyógyító erejének köszönhettem.”

Ha nem tudod, mit is akarsz…

Mi van akkor, ha magad se tudod, mit akarsz, vagy attól félsz, hogy „nem jó” dolgot kérsz? Ha ez a helyzet, akkor gondold el az elképzelhető legjobb helyzetet. Ha saját magad számára nem vagy képes ennyi jót elképzelni, vedd úgy, mintha egyik szeretted kívánná számodra, majd helyezkedj bele a képbe.

Ha attól félsz, hogy kérés közben nem jól döntesz, tartsd szem előtt, hogy döntened mindenképp kell, olyan, hogy nem döntés, nem létezik. Más szóval, ha úgy képzeled, nem kérsz, és ezzel nem döntesz… azzal amellett döntöttél, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Ezt a félelmet leginkább azzal tudod kezelni, ha elképzeled a lehető legjobb kifejletet, majd azt mondod: „Ilyet vagy ennél jobbat, Uram!”

Így megadod az esélyt arra, hogy jobbat kaphass, mint amit kértél, még abban az esetben is, ha a lehető legjobbnál „rosszabbat” kértél. Ezzel megnyitod magad az angyali segítség előtt, hogy a számodra létező legjobbat elérhesd. Ráadásul elengeded a kéréseddel kapcsolatos összes félelmet is, ez a félelemmentesség pedig segít a gyorsabb és hatékonyabb manifesz­tációban.

Amikor egyértelműen eldöntötted, hogy életed minden területén – fizikai, érzelmi, spirituális, intellektuális szinteken, életed romantikus és pénzügyi vonatkozásaiban is – szeretnéd a gyó­gyulást, akkor minél többféle módon viszel fényt és szeretetet az életedbe, annál jobb. A kö­vetkező fejezetben azzal foglalkozunk, hogyan sokszorozhatják meg a kristályok a gyó­gyító fény erejét.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 30
Heti: 113
Havi: 522
Össz.: 90 986

Látogatottság növelés
Oldal: Angyali segítség
Angyali segítség,aura elemzés,egészséges életmód-lélektani tanácsadás! - © 2008 - 2019 - angyalisegitseg.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: angyali segítség - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »